Onze MKA Behandelingen

 • Mondziekten
 • Kaakchirurgie
 • Aangezichtchirurgie
 • Bijzondere tandheelkunde
 • Slaapstoornissen

Wat kost een behandeling ?

Vergoeding: Kaakchirurgische behandelingen worden in principe vergoed door de basisverzekering. Deze behandelingen tellen wel mee in uw eigen risico. Uitzondering op vergoedingenWorden er kosten gemaakt, die niet onder dekking van de basisverzekering vallen (zoals implantaten), dan ontvangt u van de kaakchirurg een begroting van de geschatte kosten. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden een deel van deze kosten. Het is daarom belangrijk dat je, voordat je met de behandeling bij de kaakchirurg start, bij de zorgverzekeraar nagaat welke kosten worden vergoed. MachtigingVoor sommige behandelingen moet een machtiging worden afgegeven door de zorgverzekeraar. In deze gevallen zullen de medewerkers van het secretariaat Kaakchirurgie deze machtiging aanvragen.We hebben het overzichtelijk op een rij gezet, de te verwachten kosten en de eigen bijdrage. Bekijk wat jouw behandeling kost.

Vragen en antwoorden

Gebruik voor beantwoording van je vragen onze telefoonnummers
Stel je vraag

Je vindt ons hier

Meander MC, 
Maatweg 3
3813 TZ  Amersfoort

Afspraken: 033 - 850 60 70
St. Jansdal
Weth. Jansenlaan 90
3844 DG Harderwijk

Afspraken: 0341- 463 911
Ook voor Dronten en Lelystad

MKA Midden Nederland

Bij het eerste bezoek

Wij verzoeken je volgende zaken mee te nemen:
 • Geldig identiteitsbewijs
 • Je Burger Service Nummer (BSN)
 • Een inschrijving ziekenkosten.
 • Een geldig verzekeringsbewijs met polisnummer.
 • Verwijsbrief tandarts, huisarts of verwijzend specialist
 • Naam , adres en woonplaats (N.A.W.) gegevens van je huis-en tandarts.
 • Actuele medicatielijst
 • Indien gebruik bloedverdunners, welke bloedverdunners gebruikt worden.

Wij zijn als kaakchirurgen zijn allen aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA - Kaakchirurgen).

We werken in Amersfoort ( Meander MC en TCA Vathorst) , Harderwijk ( St. Jansdal) en in Dronten.
Je  kunt alleen bij ons terecht via een verwijzing van uw tandarts, huisarts of medisch specialist.

Onze MKA chirurgen

Márton Vidra MKA chirurg kaakchirurgie,
implantogie.
Jan Willem de Ruiter MKA chirurg kaakchirurgie, implantologie
Carla Robben MKA chirurg kaakchirurgie.
Philips Broers MKA chirurg tandheelkunde, geneeskunde.
Henri Vallen MKA chirurg kaakchirurgie.
Erwin Kruizinga MKA chirurg kaakchirurgie,
implantologie.