De meeste mensen associëren MKA-chirurgen met het verwijderen van verstandskiezen of het behandelen van een wortelpunt. Dit zijn dan ook behandelingen die dagelijks veel uitgevoerd worden. 

Verstandkiezen

Verstandskiezen komen meestal na de pubertijd door, de periode dat ook "het verstand" zou moeten komen. Hieraan ontlenen verstandskiezen hun naam. In het engels heet een verstandskies "wisdomtooth" en in het duits "Weißheitszahn". De medische naam voor een verstandskies is "de derde molaar" of "de m3". De verstandskies is de derde grote kies achter in de mond.

Klachten

Bij veel mensen breken de verstandskiezen goed door. Maar als de kiezen scheef doorbreken, niet goed doorkomen, als er niet genoeg ruimte in de kaak is of als het weefsel rondom de kiezen chronisch onstoken is, kan de tandarts besluiten tot een doorverwijzing naar de MKA-chirurg. Deze kan de verstandskiezen door middel van een kleine operatie verwijderen.

Extracties | MKA Midden Nederland

Behandeling

Het weghalen van verstandskiezen gebeurt onder lokale verdoving. Omdat de MKA-chirurg soms in het bot moet boren kan het herstel enkele dagen duren. De wond wordt gesloten met oplosbare hechtingen. Na de operatie kan de wang opzwellen, blauw worden en er kan een nabloeding ontstaan. Slikken, eten of drinken kan de eerste dagen na de operatie lastig zijn. Ook kan een tijdelijke verdoving van de lip, kin of tong plaatsvinden door kneuzing van een zenuw. De ergste klachten zullen na drie dagen verdwenen zijn. Het weghalen van verstandskiezen is een routinebehandeling. Complicaties komen zelden voor.

Het verwijderen van alle andere gebitselementen zal net als hierboven omschreven staat gaan.

Nazorg

Nawerking, verdoving en pijnbestrijding
De plaatselijke verdoving is na twee tot drie uur uitgewerkt. Daarna kunt u pijn krijgen. Deze is goed te bestrijden met pijnstillers, de arts geeft u hiervoor een recept mee. Het beste kunt u met de pijnstillers beginnen voordat de verdoving volledig is uitgewerkt. Let goed op de voorgeschreven dosering, deze mag u niet overschrijden. In de bijsluiter leest u hoeveel u maximaal per dag mag gebruiken.

Het is verstandig om de eerste dagen geen zware lichamelijke inspanningen te verrichten, hierdoor kunnen de pijnklachten toenemen.

Zwelling
Door de operatie kan uw wang of lip dik worden. Dit is een normaal gevolg van de ingreep. U kunt deze zwelling verminderen door uw wang te koelen met een "icepack" (een soort gel in een plastic zak) of een met ijsklontjes gevuld plastic zakje met daaromheen een washandje. Dit heeft zin tot twee uur na de behandeling. De zwelling is het sterkst na drie tot vier dagen. Vanaf dat moment neemt de zwelling af en zal die uiteindelijk helemaal verdwijnen. Soms ontstaat er een bloeduitstorting. De wang blijft dan langer dik en verkleurt, dit is niet ernstig, u hoeft hiervoor geen contact op te nemen met het ziekenhuis.

Hechtingen
De hechtingen lossen vanzelf op. De door ons aangebrachte hechtingen zijn gewoonlijk na één tot twee weken zover opgelost dat ze spontaan verdwijnen. Een enkele keer moeten wij ander hechtmateriaal gebruiken. In dat geval is met u een afspraak gemaakt voor een tweede bezoek om de hechtingen te verwijderen.
Algemene nazorg adviezen.

Mondhygiëne
Voor de eerste 24 uur geldt: zeker niet gaan spoelen. Het stolsel dat in de wond ontstaat kan hierdoor losraken en weer gaan bloeden. U moet wel uw tanden en kiezen poetsen, maar wees voorzichtig in de buurt van de wond. Vanaf de tweede dag kunt u uw mond enkele keren per dag spoelen met lauw zout water (een theelepel zout op een halve liter water). Dit kan ook met chloorhexidine 0,2 % mondspoelvloeistof als u hiervoor een recept hebt gekregen. 

Algemene nazorg adviezen

Meer informatie over nazorg na trekken van een verstandskiezen. Met handige tips en aanwijzingen.
Nazorgadviezen

Informatie kosten behandelingen

De behandeling bij de MKA chirurg wordt per verrichting gedeclareerd bij jouw zorgverzekeraar. De tarieven worden jaarlijks door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgelegd. Omdat het een medisch specialistische behandeling is, wordt de behandelingen in de meeste gevallen volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Voor vergoeding heb je wel een verwijzing van een tandarts of huisarts nodig.
kosten behandelingen

Andere behandelingen kaakchirurgie