werking MRA (slaapbeugel)

Een mogelijke behandeling tegen snurken of slaapapneu (OSAS) is het dragen van het Mandibulair Repositie Apparaat (MRA). Deze beugels worden ook wel snurkbeugels genoemd omdat ze goed werken tegen snurk  klachten.

Behandeling

De behandeling met een MRA gebeurt altijd na verwijzing van en in overleg met de behandelaar (meestal KNO-arts of longarts). Om vast te stellen op je slaapapneu hebt, moet eerst een en slaaponderzoek (polygrafie of polysomnografie) plaatsvinden.
Ook de huisarts, tandarts en eventuele andere behandelaars worden geïnformeerd door een brief over de behandeling.

De werking van een MRA-beugel.

De MRA bestaat uit twee kunststof plaatjes die over de tanden en kiezen in de boven- en onderkaak geschoven worden. Hierbij wordt de onderkaak iets naar voren getrokken waardoor de luchtpijp verder wordt geopend. De luchtweg wordt zo niet geblokkeerd door de zachte delen uit de keel, waardoor het snurken niet meer optreedt en ook ademstops bij slaapapneu verholpen worden. De MRA wordt tijdens de slaap gedragen.
Het voordeel van een beugel is dat het een klein apparaat is en dat eenvoudig meegenomen kan worden. Deze beugel beschermt de tanden en kiezen tevens bij tandenknarsen.

Een MRA is minder geschikt voor mensen die last hebben van:

  • Kaakgewrichtsklachten
  • Verhoogde braakreflex
  • Slechte conditie van gebit, tandvlees of kaakbot.
  • Bij mensen met een groot overgewicht of een grote nekomvang werkt de MRA minder effectief tegen slaapapneu. Voor hen is de CPAP een betere oplossing.

Om vast te stellen of een MRA (voldoende) werkt bij een Apneu-patiënt, moet (nogmaals) een slaaponderzoek (polygrafie of polysomnografie) plaatsvinden met de MRA-beugel. 

Verschillende type beugels

Er bestaan talloze verschillende MRA's. Er is verschil in garantie, prijs, instelbaarheid en draagcomfort.
Op de polikliniek Kaakchirurgie is al veel ervaring opgedaan met de verschillende typen MRA. We hebben een samenwerking met twee firma’s: de firma SomnoMed, zij leveren type Fusion en Avant en de firma Vivisol, zij leveren de types Narval en ProSomnus.

De arts bepaalt samen met u welke type MRA het meest geschikt is voor u.


Verschillende stappen van de behandeling bij het aanmeten van een MRA. 


- (1e consult : intake)

De MKA-chirurg onderzoekt eerst de conditie van het gebit en het omgevende weefsel. Ook worden röntgenfoto's gemaakt. Op grond van deze foto's beoordeelt de chirurg of het zinvol is om een MRA te maken. Uiteraard vraagt de chirurg na welke klachten iemand heeft en welke eerdere behandelingen hebben plaatsgevonden.

De MKA -chirurg doet de volgende onderzoeken:
- Onderzoek van de kaak, de weke delen, en het functioneren van het kaakgewricht.
- Controleert het gebit en de weefsels die daaromheen liggen.
- We maken een röntgenfoto van de kaken en het gebit.

Na deze onderzoeken kan de arts beoordelen of het wenselijk is om een MRA te maken.

- (afdrukken/scannen, tandtechnieker/MRA consulent)

De MRA wordt op maat gemaakt. Tijdens deze afspraak wordt een mondscan gemaakt en een beetregistratie. Met de beetregistratie wordt bepaald hoe de tanden en kiezen van de onder- en bovenkaak op elkaar passen.

- (passen)
 
Het tandtechnisch laboratorium zal het ontwerp van de beugel in plastic uitvoeren Als de MRA klaar is, wordt de MRA geplaatst (gepast) en krijg je de MRA beugel met een duidelijk gebruiksinstructie mee naar huis.

- (1e Controle, tandtechnieker/MRA consulent)

Na 4 weken kom je op controle om te bespreken of de behandeling werkt en of er nog klachten zijn. Zo nodig kan de beugel worden bijgesteld.

- (eindcontrole)
 
Dit gebeurt doorgaans 2 maanden na de technische controle.
Eventueel volgt dan nog een verzoek richting verwijzer voor een nieuw slaaponderzoek met MRA.
Vervolgens kom je 1x per jaar op controle om eventuele effecten van de MRA op uw gebit en kaakstand tijdig vast te stellen. neem dan de MRA mee, indien bij de normale tandartsbehandeling de situatie in je mond veranderd. De tandarts past de MRA hierop aan.

Is de wijziging te groot of kan/wil je eigen tandarts dit niet doen, dan maakt je een afspraak bij de tandtechnieker. Hier is geen nieuwe verwijzing van de eigen  tandarts voor nodig. Indien voor de wijziging een scan moet worden gemaakt, zijn daar kosten wel aan verbonden. Als er kosten zijn, dan wordt dit altijd vooraf met je besproken.


Nadelen

De MRA heeft relatief weinig nadelen en bijwerkingen. Vooraf is niet te voorspellen hoeveel last iemand van de beugel zal hebben en of de beugel daadwerkelijk zal werken. Het is belangrijk dat het gebit goed wordt bekeken en dat er een goed passende MRA van hoge kwaliteit wordt gemaakt. Bij een ernstige vorm van slaapapneu werkt een behandeling met CPAP altijd beter dan de MRA. Bij patiënten met een AHI tot 30 (aantal ademstops per uur) blijkt de MRA even goed te werken als een CPAP. Er is nog weinig bekend over de resultaten en bijwerkingen van de MRA op lange termijn omdat de behandeling nog relatief nieuw is. Voorlopige onderzoeken geven aan dat de stand van het gebit kan veranderen na het jarenlang dragen van de MRA. Soms kunnen patiënten loszittende bruggen en kronen of kaakgewrichtsklachten krijgen. Of dit met de MRA te maken heeft is overigens onduidelijk, omdat dit ook kan ontstaan zonder het gebruik van een MRA.

Vergoeding kosten

Bij snurkklachten worden de kosten van deze beugel bij enkele zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed vanuit het aanvullende pakket. De polikliniek Kaakchirurgie kan een kostenoverzicht meegeven voor diverse MRA's waaruit de patiënt een keuze kan maken.
Wanneer er sprake is van slaapapneu (OSAS) zal een MRA door de zorg verzekeraar worden vergoed vanuit het basispakket. De MRA wordt over het algemeen vergoed als iemand meer dan vijf ademstops per uur (AHI >5) heeft. In andere gevallen (zoals bij snurkklachten onder een AHI van 5) valt de MRA onder niet verzekerde zorg.