Aangezicht chirurgie | MKA Midden Nederland
De aangezichtschirurgie richt zich op het herstel van het aangezicht in geval van bijvoorbeeld:

Kaakgewrichtsafwijkingen en aangezichtspijn

Pijnklachten in de mondholte kunnen ontstaan door ontstekingen (van tandvlees of van een tand of kies), afwijkingen in het kaakgewricht of zenuwpijn vanuit de hersenzenuwen.

Orthodontisch kaakchirurgische correcties

Chirurgische orthondontie houdt zich bezig met de correctie van afwijkingen in de stand van het gebit en de kaak. De meeste afwijkingen kunnen door een orthodontist met behulp van beugels goed worden gecorrigeerd. Het kan echter voorkomen dat een orthodontische behandeling niet voldoende resultaat oplevert en dat een kaakchirurgische ingreep nodig is. Er wordt dan gesproken van een chirurgisch-orthodontische behandeling. Een chirurgische kaakcorrectie.

De chirurgische kaakcorrectie is een operatie die een afwijkende stand van de kaak corrigeert. Zo komt er een nieuw evenwicht tussen de kauwspieren, de tanden en kiezen, de luchtwegen en de gezichtsuitdrukking. Het uiterlijk wordt hierdoor meestal beter.

Voorbeelden  en video's van de verschillende  kaakoperaties vindt u bij de orthodontisch kaakchirurgische correctieve behandeling 

Ongevallen (trauma)

Kaakbreuken, tandbeschadiging en andere letsels van het gezicht komen vooral voor na verkeersongevallen, als gevolg van geweldsdelicten of na sport- en bedrijfsongevallen. Bij de behandeling is vooral een hernieuwde goede gebitsafstemming van belang. Door de moderne technieken zijn bijna alle gelaatsfracturen goed te herstellen. Het is goed om ook bij schijnbaar licht gelaatsletsels rekening te houden met mogelijke beschadiging van met name het centraal zenuwstelsel, ogen en wervels.

Andere behandelingen Aangezichtchirurgie