Het soort operatie dat uitgevoerd moet worden, hangt af van de stand van de kaak. In alle gevallen moet een snee in het bot wordengemaakt, zodat de kaak of een deel ervan kan worden verschoven. De operatie gebeurt meestal volledig vanuit de mond, zodat geen littekens aan de buitenkant van de mond ontstaan. Wanneer het toch nodig is een snede in de huid te maken zal dit zo onopvallend mogelijk in de huidplooien worden gedaan. Zo mogelijk wordt dat van tevoren besproken. Verschillende soorten operaties Wij gebruiken maken van een verschillend aantal operaties om de stand van de kaken te corrigeren:
  •  Bilaterale sagitale splijtingsosteotomie (BSSO) voor het verplaatsen van de onderkaak;
  • Le Fort 1 osteotomie voor het verplaatsen van de bovenkaak;
  • Genioplastiek voor het verplaatsen van de kin;
  • Surgical assisted rapid maxillary/mandibular expansion (SARME) voor het verbreden van de onder of bovenkaak;
  • Bi-maxillaire osteotomie voor het simultaan verplaatsen van de boven- en onderkaak.
Behandeling Bij de chirurgische kaakcorrectie, een kaakosteotomie, wordt de boven- en/of onderkaak door doorgezaagd en naar voren verplaatst.Tijdens de operatie zaagt de MKA-chirurg de onderkaak net achter de verstandskiezen door. De kaak wordt dan naar voren gezet en met schroeven weer vastgezet. Soms is het nodig om ook de bovenkaak op deze manier te verplaatsen. Naast een grote invloed op de luchtweg, heeft deze behandeling ook een effect op het uiterlijk. De gelaatstrekken worden iets hoekiger. Bovendien wordt ook een perfect rechte tandstand verkregen.Over het algemeen hebben patiënten weinig pijn na de operatie. De dagen na de ingreep zijn simpele pijnstillers zoals paracetamol vaak voldoende. Het gevoel in de onderlip en de kin kan na de operatie tijdelijk iets minder zijn. Er treedt vaak een forse zwelling van het gezicht op, met name van de wangen. Ook zal er sprake zijn van bloeduitstortingen (blauwe plekken). De zwellingen en de bloeduitstortingen trekken na enkele dagen vanzelf weg.  Blokjesbeugel Patiënten die een operatie ondergaan aan de boven- en onderkaak, moeten ook tijdelijk een blokjesbeugel (plaatjes op de tanden) dragen. Ze worden dus door zowel de kaakchirurg als door een orthodontist behandeld. Alle orthodontisten in de regio werken op dit gebied samen met de vakgroep Mondziekten Kaak- en Aangezichtschirurgie van Midden Nederland. De behandeling met de beugel kan 1,5 tot 2 jaar duren. De MKA chirurgen van MKA Midden Nederland voeren deze operaties met grote regelmaat uit. Nazorg: DieetHet is niet mogelijk om de kaak direct volledige functionele belasting. Een vloeibare of zachte voeding worden gebruikt tot 6 weken, te beginnen met vloeistoffen voor de eerste 3-4 dagen. Elastieken mogen worden verwijderd tijdens het eten. Nawerking, verdoving en pijnbestrijdingDe plaatselijke verdoving is na twee tot drie uur uitgewerkt. Daarna kunt u pijn krijgen. Deze is goed te bestrijden met pijnstillers, de arts geeft u hiervoor een recept mee. Het beste kunt u met de pijnstillers beginnen voordat de verdoving volledig is uitgewerkt. Let goed op de voorgeschreven dosering, deze mag u niet overschrijden. In de bijsluiter leest u hoeveel u maximaal per dag mag gebruiken. Het is verstandig om de eerste dagen geen zware lichamelijke inspanningen te verrichten, hierdoor kunnen de pijnklachten toenemen. ZwellingDoor de operatie kan uw wang of lip dik worden. Dit is een normaal gevolg van de ingreep. U kunt deze zwelling verminderen door uw wang te koelen met een "icepack" (een soort gel in een plastic zak) of een met ijsklontjes gevuld plastic zakje met daaromheen een washandje. Dit heeft zin tot twee uur na de behandeling. De zwelling is het sterkst na drie tot vier dagen. Vanaf dat moment neemt de zwelling af en zal die uiteindelijk helemaal verdwijnen. Soms ontstaat er een bloeduitstorting. De wang blijft dan langer dik en verkleurt, dit is niet ernstig, u hoeft hiervoor geen contact op te nemen met het ziekenhuis. HechtingenDe hechtingen lossen vanzelf op. De door ons aangebrachte hechtingen zijn gewoonlijk na één tot twee weken zover opgelost dat ze spontaan verdwijnen. Een enkele keer moeten wij ander hechtmateriaal gebruiken. In dat geval is met u een afspraak gemaakt voor een tweede bezoek om de hechtingen te verwijderen.Algemene nazorg adviezen. MondhygiëneVoor de eerste 24 uur geldt: zeker niet gaan spoelen. Het stolsel dat in de wond ontstaat kan hierdoor losraken en weer gaan bloeden. U moet wel uw tanden en kiezen poetsen, maar wees voorzichtig in de buurt van de wond. Vanaf de tweede dag kunt u uw mond enkele keren per dag spoelen met lauw zout water (een theelepel zout op een halve liter water). Dit kan ook met chloorhexidine 0,2 % mondspoelvloeistof als u hiervoor een recept hebt gekregen.  Algemene nazorg adviezen. VoedingDe eerste dag kunt u het beste zachte voeding gebruiken en voeding en dranken bij voorkeur lauw nuttigen. Roken en alcoholZolang er een wond aanwezig is, is het verstandig niet te roken. Dit heeft een negatieve invloed opde wondgenezing. Het gebruik van alcohol vergroot de kans op nabloeden. Zie voor een uitgebreide beschrijving en folder 'nazorg na de behandeling' onze speciale pagina.