Je gaat naar een MKA chirurg. Wat mag je dan verwachten?

Vergoeding
Kaakchirurgische behandelingen worden in principe vergoed door de basisverzekering. Deze behandelingen tellen wel mee in jouw eigen risico.

Uitzondering op vergoeding
Worden er kosten gemaakt, die niet onder dekking van de basisverzekering vallen (zoals implantaten), dan ontvang je van de MKA chirurg een begroting van de geschatte kosten.

Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden een deel van deze kosten. Het is daarom belangrijk dat je, voordat je met de behandeling bij de kaakchirurg start, bij de zorgverzekeraar nagaat welke kosten worden vergoed.

De medewerkers van het secretariaat Kaakchirurgie zijn altijd bereid je hulp te bieden of informatie bij jouw zorgverzekering op te vragen.

Machtiging
Voor sommige behandelingen moet een machtiging worden afgegeven door de zorgverzekeraar. In deze gevallen zullen de medewerkers van het secretariaat Kaakchirurgie dit voor je verzorgen.

Op deze pagina vindt je informatie over het betalen/vergoeding van ziekenhuiszorg. Je bent zelf verantwoordelijk voor de kosten van uw behandeling


Ga je binnenkort naar het ziekenhuis?

Kijk eerst op de website van jouw eigen zorgverzekeraar met welke ziekenhuizen jouw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Kijk ook in je eigen polisvoorwaarden of de kosten van de behandeling worden vergoed. Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor het geven van informatie over de eventuele vergoeding van de kosten die je binnen het ziekenhuis maakt. Je hebt altijd een verwijsbrief nodig behalve bij spoedeisende zorg ( ongevallen).


Ziekenhuiszorg kan ook financiële gevolgen hebben!

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. Je betaalt echter altijd een eigen risico, in 2018 is dat 385 euro. Heb je zorg nodig die niet onder de basisverzekering valt, dan kan het zijn dat je een deel van de rekening zelf moet betalen, afhankelijk van je aanvullende verzekering. Ook als je zorgverzekeraar geen contract heeft met het ziekenhuis, moet je mogelijk een deel van de kosten zelf betalen.


Meeste zorg wordt vergoed

De meeste zorg die het ziekenhuis verleent, valt onder de basisverzekering. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Het ziekenhuis dient de rekening rechtstreeks in bij je zorgverzekeraar. Let wel: dit gebeurt alleen als het ziekenhuis en jouw zorgverzekeraar een contract hebben.

 

Verplicht eigen risico in 2021: 385 euro

Je betaalt een verplicht eigen risico van 385 euro als je ziekenhuiszorg ontvangt. Overige kosten wordt in principe vergoed vanuit de basisverzekering. Dit eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Het eigen risico gaat in op de dag dat je 18 jaar wordt.

Per kalender jaar

Dit betekent dat je in één kalenderjaar altijd de eerste 385 euro aan zorgkosten, die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen. Zo valt bijvoorbeeld een behandeling in december onder het eigen risico van het jaar zelf, maar een vervolgbehandeling in januari valt dan onder het eigen risico van het nieuwe jaar. Ook al is het een tweede of vervolgbehandeling van eenzelfde aandoening. De basisverzekering loopt altijd per kalenderjaar

Naast dit verplichte eigen risico kan het zijn dat je een vrijwillig een hoger eigen risico betaalt. Dit heb je dan zelf afgesproken met je zorgverzekeraar.

 

Ben je aanvullend verzekerd?

Sommige ziekenhuiszorg valt niet (helemaal) onder de basisverzekering. Dat betekent dat je (een deel van) de rekening zelf moet betalen. Je kan  jezelf hiervoor aanvullend verzekeren. Of jouw behandeling uit de aanvullende verzekering wordt vergoed, hangt af van de verzekeringsvoorwaarden. Lees daarom de overeenkomst met je zorgverzekeraar goed door om te weten of je een beroep kunt doen op de aanvullende verzekering.

 

Heb je geen aanvullende verzekering?

Dan moet je de kosten voor ziekenhuiszorg die niet onder de basisverzekering valt, volledig zelf betalen. Het ziekenhuis stuurt deze rekening rechtstreeks naar je toe. Voorafgaand aan jouw behandeling betaal je meestal eerst een voorschot van de te verwachten kosten.

 

Als er geen contract is tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar.

Als jouw zorgverzekeraar geen contract heeft met het ziekenhuis, moet je mogelijk een deel van de kosten zelf betalen. Het ziekenhuis brengt dan de zogenaamde passantenprijs in rekening aan jou als patiënt. Je moet de factuur vervolgens zelf bij jouw zorgverzekeraar indienen. Zorgverzekeraars vergoeden in de praktijk circa 20% minder dan de gedeclareerde passantenprijs. Raadpleeg hiervoor je eigen polisvoorwaarden.

 

Als er geen medische noodzaak is.

Zorg zonder een medische noodzaak (bijvoorbeeld cosmetische chirurgie) is altijd uitgesloten van een vergoeding uit de basisverzekering. Deze zorg betaal je dus zelf. Je kan hiervoor bij het ziekenhuis een prijsopgave vragen. Voorafgaand aan de behandeling, betaal je meestal eerst een voorschot van de te verwachten kosten.

 

Als je verhinderd bent voor een afspraak.

Je bent u verhinderd voor een afspraak, dan dient je dat minimaal 24 uur van tevoren bij de betreffende afdeling te melden. Als je te laat of niet afzegt, kan een deel van de kosten bij jou in rekening gebracht worden. De kosten van het niet verschijnen op of te laat afzeggen van een afspraak kunt je niet declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 

Heb je een andere zorgverzekeraar?

Het ziekenhuis stuurt de rekening voor ziekenhuiszorg naar de zorgverzekeraar waar je op de startdatum van de behandeling verzekerd was. Die startdatum is dus bepalend voor de zorgverzekeraar die de rekening ontvangt.


Altijd verwijsbrief nodig.

Je hbet een verwijzing voor specialistische zorg nodig, als je wil dat deze wordt vergoed door jouw zorgverzekeraar. Heb je geen geldige verwijsbrief als je in een ziekenhuis komt? Dan kan het zijn dat je de behandeling zelf moet betalen of dat je pas behandeld wordt als je de juiste verwijsbrief kan overleggen. Je bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Meander Medisch Centrum / St Jansdal wijst je er bij het maken van de afspraak op, dat een verwijsbrief nodig is vóór het bezoek aan het ziekenhuis.

In de meeste gevallen ontvang je  een verwijsbrief via de tandarts of huisarts, maar ook andere zorgverleners of specialisten kunnen verwijzer zijn. Het is per zorgverzekeraar en polis verschillend wie als verwijzer wordt geaccepteerd. Een verwijsbrief is een jaar geldig.

Voor spoedeisende zorg heeft u geen verwijsbrief nodig.

 

Als je niet verzekerd bent.

Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als je ondanks de wettelijke verplichting niet bent verzekerd, riskeer je een boete van de overheid en moet je, voorafgaand aan het eerste ziekenhuisbezoek, alsnog een basisverzekering afsluiten. Doet je dit niet, dan moet je de volledige kosten van de behandeling zelf betalen. Je betaalt dan meestal eerst een voorschot van de te verwachten kosten.

 

Hoe lees ik mijn factuur?

Bezoeken aan het ziekenhuis worden vastgelegd in codes, zogenaamde zorgproducten (ZP). Iedere behandeling heeft een unieke zorgproductcode en een eigen tarief. Op uw factuur ziet u naast de zorgproductcode ook nog een code van 6 cijfers, de declaratiecode.

 

BTW.

Voor niet-zorggerelateerde diensten (o.a. telefoon, televisie en keuringen) geldt een verplichting tot BTW-afdracht. Dit is terug te vinden op uw factuur.

 

Kosten poliklinische behandelingen MKA chirurg

De behandeling bij de kaakchirurg wordt per verrichting gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. De tarieven worden jaarlijks door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgelegd. Omdat het een medisch specialistische behandeling is, wordt de behandelingen in de meeste gevallen volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Voor vergoeding heb je wel een verwijzing van een tandarts of huisarts nodig. De behandelingen uitgevoerd door een kaakchirurg vallen onder het verplichte eigen risico (€ 385,-) in 2022.   Kosten meest voorkomende poliklinische kaakchirurgische behandelingen:  prijzen per 1 jan 2021 Behandelcode Omschrijving     234041 Chirurgische verwijdering 1 element (per kaakhelft) € 198,00 239462 + 239465 OPG (kaakfoto) € 109,95 239462 + 239467  RSP (foto schedel + kaak) € 100,99 239465   Beoordelen van foto gemaakt door verwijzer € 72,61 239472 + 239475 CBCT (CT scan van de kaak) € 204,99 234050    Apexresectie (wortelpuntbehandeling) 1e wortel € 281,18 235008 Volgende wortel apexresectie € 91,00 234003  Consult € 109,91 234092  Vrij prepareren van een element € 203,57 234093 Vrijprepareren van een element + ligatuur € 306,54 238048  Plaatsen van botankers (per kaak) € 313,93- Wordt alleen vergoed bij machtiging. Machtiging wordt alleen afgegeven wanneer er ook machtiging voor orthodontie afgegeven is (dus niet vanuit aanvullende verzekering).  
 Kosten implantologie in de kaak: Bij implantologie maakt de zorgverzekeraar onderscheid in: 1.     Implantologie ter vervanging van één of meerdere gebitselementen door een kroon of brug op de implantaten Bij implantologie ter vervanging van één of meerdere gebitselementen door een kroon of brug op de implantaten wordt de behandeling NIET vergoed vanuit uw zorgverzekering. Uitzonderingen hierop zijn: a) implantaten bij oligodontie (ontbreken van 6 of meer elementen in aanleg) of b) ontbreken van elementen t.g.v. trauma (tot leeftijd van 23 jaar). Hiervoor moet wel een machtiging worden aangevraagd. Deze machtiging zullen wij voor je aanvragen. Indien er geen machtiging wordt afgegeven door de zorgverzekeraar ontvangt je nota’s voor de kosten van de behandelingen. Deze nota’s dient je zelf aan ons te voldoen. Indien je een aanvullende tandartsverzekering heeft afgesloten, kun je de nota’s indienen bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar zal deze nota’s met je afhandelen volgens de voor jouw geldende polisvoorwaarden.2.     Implantologie in de tandeloze kaak (wanneer je een prothese draagt) Bij implantologie in de tandeloze kaak vragen wij een machtiging aan bij je eigen zorgverzekeraar. Wanneer jouw zorgverzekeraar akkoord geeft voor de behandeling ontvang je geen nota’s en handelen wij de facturering direct met de zorgverzekeraar af. Hou er rekening mee dat de kosten wel ten laste van je eigen risico komen, mocht je dit nog niet hebben opgebruikt. Uw zorgverzekeraar zal alleen tot vergoeding overgaan wanneer er sprake is van een ernstig geslonken en volledige tandeloze kaak. Indien uw zorgverzekeraar de behandeling niet vergoedt, ontvang je zelf de nota’s voor de kosten. De machtiging of kosten voor de prothese worden separaat door de behandelend tandarts/ protheticus aangevraagd c.q. in rekening gebracht.