Drs. C.M.G.  Rob­ben

Gespecialiseerd in

Algemene kaakchirurgie
Autotransplantaties kiezen en tanden
Botankers in kaak plaatsen
OSAS (obstructief slaapsyndroom)
NVTS-geaccrediteerde tandheelkundige slaapgeneeskunde    

Opleidingen

Tandheelkunde, Leuven (Katholieke Universiteit Leuven)
Geneeskunde, Leuven
Kaakchirurgie, Leuven en Arnhem
Nevenfuncties
Visiteur bij externe MKA-praktijken

Lidmaatschappen

KNMT, Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
NVMKA, Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
IOMFS, International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons
NVOI, Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie
NVTS, Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde
NVDMFR, Nederlandse Vereniging voor DentoMaxilloFaciale Radiologie


BIG-nummer

49048501401


Ver­bon­den spe­ci­a­lis­men

MRA: beu­gel te­gen slaap­ap­neu (OSAS) en snur­ken
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
Slaap Waak Centrum
Slaapapneu (OSAS) en snurken